Üyelik Sözleşmesi

1. Hizmetlerin Tanımı ERENOTOMOTIV.COM.TR; sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında bilgi hizmetleri sunar.

2. www.erenotomotiv.com.tr isimli web sitesi ve de işbu web sitesi üzerindeki hizmet sistemi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, Adres Otoplaza İş Mrk. 2818 Sok. C Blok No:1/A-B Halkapınar / İZMİR  adresli EREN OTOMOTİV ENDÜSTRİ TİC. LTD. ŞTİ. (Sözleşmede Eren Otomotiv olarak anılacaktır.) tarafından işletilmektedir.

3. EREN OTOMOTİV şirketinin Kullanım Şartları sitemize kayıt olarak kabul edilmiş sayılır. Bu durumda tarafımızdan – EREN OTOMOTİV tarafından - verilen hizmetlerden yararlanarak, işbu Kullanım Şartlarını onayladığınızı kabul etmiş olursunuz. İşbu Kullanım Şartları her zaman www.erenotomotiv.com.tr adresinden çağırılabilir, basılabilir ve yerel olarak hafızaya kaydedilebilir. 

4. ERENOTOMOTIV.COM.TR üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi ERENOTOMOTIV.COM.TR üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur. "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. ERENOTOMOTIV.COM.TR, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Şifresini üst üste 5 kez yanlış giren kullanıcının siteye girişi geçici bir sure engellenir. Şifresini unutan kullanıcı “şifremi unuttum” bölümüne tıklayarak şifresi üye olduğu mail adresine yollanır. Kullanıcının ERENOTOMOTIV.COM.TR üyeliği gerektiren sayfalara bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

5. Üye; ERENOTOMOTIV.COM.TR servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, ERENOTOMOTIV.COM.TR web sayfalarını kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, ERENOTOMOTIV.COM.TR ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ERENOTOMOTIV.COM.TR 'in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,ERENOTOMOTIV.COM.TR ortamında site geneline zarar verecek veya ERENOTOMOTIV.COM.TR'i başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını, ERENOTOMOTIV.COM.TR ’da sunulan hizmetlere ERENOTOMOTIV.COM.TR tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlardaErenotomotiv.com.tr' in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye verilerinin ERENOTOMOTIV.COM.TR ’in ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü ERENOTOMOTIV.COM.TR 'in sorumlu olmayacağını,tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Erenotomotiv.com.trsayfalarını kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, sayfaların kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı ERENOTOMOTIV.COM.TR 'ten tazminat talep etmemeyi, ERENOTOMOTIV.COM.TR' ten izin almadan ERENOTOMOTIV.COM.TR sayfalarını ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, ERENOTOMOTIV.COM.TR' in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde ERENOTOMOTIV.COM.TR 'in gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi sistem dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını, Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, Kabul ve taahhüt etmiştir.

6. ERENOTOMOTIV.COM.TR' e Verilen Yetkiler 
ERENOTOMOTIV.COM.TR herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ERENOTOMOTIV.COM.TR 'in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

7. ERENOTOMOTIV.COM.TR, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar. 

8. ERENOTOMOTIV.COM.TR üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir. Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda, üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edebilir. 

9. ERENOTOMOTIV.COM.TR üyelerin sayfalardan yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı ERENOTOMOTIV.COM.TR sorumlu tutulmayacaktır. 

10. ERENOTOMOTIV.COM.TR kendi ürettiği ve/veya dış ardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. ERENOTOMOTIV.COM.TR üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde ERENOTOMOTIV.COM.TR tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, ERENOTOMOTIV.COM.TR' den telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir. 

11. ERENOTOMOTIV.COM.TR, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. ERENOTOMOTIV.COM.TR, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden ERENOTOMOTIV.COM.TR' in sorumlu olmadığını kabul eder. 

12. ERENOTOMOTIV.COM.TR, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman http://www.erenotomotiv.com/uyelik-sozlesmesi/ adresinde bulabilir ve okuyabilirler. 

13. ERENOTOMOTIV.COM.TR kayıtlarının geçerliliği Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ERENOTOMOTIV.COM.TR'in bilgisayar kayıtlarının HU MK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirtenErenotomotiv.com.tr kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

14. Uygulanacak Hükümler Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vs.) uygulanacaktır. 

15. www.erenotomotiv.com.tr hizmetlerin telif ve diğer haklarını ve aynı zamanda yayınlanan içeriklerin, bilgilerin, resimlerin, videoların ve veri bankalarının bilumum telif haklarını ve diğer hakları (bundan böyle "Korunan Mülkiyet") saklı tutarlar. EREN OTOMOTİV'den önceden yazılı onay almaksızın Korunan Mülkiyette bir değişiklik yapılması, çoğaltılması, yayınlanması, üçüncü şahıslara iletilmesi ve/veya farklı bir şekilde kullanılması, kesinlikle yasaktır.Herhangi bir elektronik imkan ile EREN OTOMOTİV'in yazılı izni alınmaksızın www.erenotomotiv.com.tr sitesinden alınan belge, bilgi ve görseller üzerinde EREN OTOMOTİV'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi, bunları kullananlar hakkında EREN OTOMOTİV'nin her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkı saklıdır. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, ve www.erenotomotiv.com.tr üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

16. EREN OTOMOTİV'nin vereceği hizmetler arasında bulunan 7/24 danışmanlık hizmeti sunulurken, 
- Ofis telefonları için hafta içi 09:00 -17:30 arası bu saatler dışında ise filo uzmanlarının GSM hatları ile görüşmeyi,
- Uzmanların mobil telefonları ile yapılacak görüşmelerde; uzman aranırken uzmanın telefonun çekmeyeceği yerde bulunabileceğini veya şarjının bitmiş olabileceğinden dolayı ulaşılamamasını,
- Arama yönü üyeden-uzmana yönünde tek taraflı olup uzmanlar aranıp ulaşılamadığında, uzman tarafından geri aramanın yapılmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. Üye; 7/24 danışmanlık hizmetini almadan önce, aracın garanti kapsamına girecek bütün kontrollerini yaparak EREN OTOMOTİV uzmanını aramayı, EREN OTOMOTİV uzmanı danışmanlık hizmetinde bulunurken garanti kapsamını bozacak hiçbir sorumluluğu almadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

18. Ogs – Kgs, ehliyet ceza bilgisi, trafik ceza raporlaması, İspark park ceza kontrolü vb. gibi hizmetler dönemsel olarak verilmektedir. ( Dönemsellik süresi her ay için geçerli değildir.) 

19. Hizmetler içinde yer alan “ücretsiz çekici” hizmeti, EREN OTOMOTİV tarafından hizmet verilen il'in büyükşehir belediye sınırları içinde anlaşmalı olduğu özel ve yetkili servisler tarafından Erenotomotiv.com.tr üyelerine verilmektedir. Ücretsiz çekici hizmetinden faydalanmak isteyen üyeler, ilgili ücretsiz çekici hizmetini veren servisleri kullanmak, aracını bu servislere çektirmek ve ilgili aracının onarımlarını bu servislerde yaptırmak mecburiyetindedir. Bu anlaşmalı servisleri kullanmak istemeyen üyeler, ücretsiz çekici servisinden faydalanamazlar. Bu durumda üye anlaşmalı servisi kullanmak istemediğini belirtmeli ve ilgili servislerin çekicisini değil kendi kasko sigortasının çekicisini yine ücretsiz olarak kullanabilecektir. Erenotomotiv.com.tr anlaşmalı servisini kullanıp, ancak ilgili servislere aracını bırakmayıp farklı servislere aracını çektirmek isteyen üyeler ile belediye sınırları dışında çekici hizmeti almak isteyen üyeler, ilgili çekici bedelini hizmet veren çekicinin sahibine veya firmasına nakden ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

20. Hizmetler içinde yer alan “ücretsiz yedek araç” hizmeti, erenotomotiv.com.tr tarafından anlaşma yapılan ve üyelere bir tam günü aşan bakımlarda veya kazalı araç onarımlarında hizmet sunan servisler tarafından sağlanmaktadır. Ücretsiz yedek araç imkânından faydalanmak isteyen üyeler ilgili yedek aracı ücretsiz tahsis eden anlaşmalı servisleri bakım ve onarımlarında kullanmak durumundadırlar. Yine ilgili anlaşmalı bakım onarım servisleri, üyelere sunacakları ücretsiz yedek araç imkânını kendi bünyelerinde bulunan ve sınırlı sayıda olan yedek araçlarla verebileceklerinden bu gibi ücretsiz yedek aracın kalmadığı durumlarda üye ilgili araçların boşa çıkması veya geriye dönmesini beklemek durumundadır. Erenotomotiv.com.tr servis tarafından sağlanamayan yedek araç tahsisi gibi durumlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

21. Erenotomotiv.com.tr tarafından sunulan yerinde hizmetler, diğer adı ile şoförlü araç transferleri, kesinlikle müşteri üye aracının kasko sigortalı olması durumlarında sunulabilir. Üyenin kaskolu olmayan aracına şoförlü hizmetler sunulmaz bu konuda üye aracında kasko bulunmadığını Eren Otomotiv yetkililerine teslimat öncesinde bildirmek durumundadır. Erenotomotiv.com.tr şoförlü hizmetleri kendi personeli ile sunabileceği gibi, bu hizmet konusunda anlaşmalı olduğu araç bakım ve onarım servislerinin, lastik firmalarının şoförlerini de kullanabilir veya üyeye yerinde hizmet vermeleri için yönlendirebilir. Eren Otomotiv bu tarz anlaşmalı servislerin üye aracını getirip götürürken meydana gelen hiçbir zarar ve ziyanda sorumluluk kabul etmez. Üye, bir yıl içinde kullanacağı her yerinde hizmet için, Erenotomotiv.com.tr’ dan en az 7 iş günü öncesinde randevu almak zorundadır. Yerinde şoförlük hizmetleri sadece aracın Erenotomotiv.com.tr anlaşmalı bakım onarım servislerine, anlaşmalı lastik değiştirme servislerine ve araç muayene istasyonlarına götürülüp-getirilmesinden ibarettir. Bu işlemler sırasında araç için yapılan tüm bakım onarım ve diğer tüm giderler araç sahibi üyeye ait olup, Erenotomotiv.com.tr müşteri aracının her hangi bir masrafı için ne servislere nede araç muayene istasyonlarına ödeme yapmak zorunda değildir. Yerinde şoförlük hizmeti alan her üye, şehrin yoğun trafiği içinde olası kaza veya hasar risklerini bilerek, isteyerek bu hizmeti almaktadır. Yerinde şoförlük hizmetlerinden faydalanan üyeler, Erenotomotiv.com.trşoförleri veya anlaşmalı servislerin şoförleri üzerinden aldıkları yerinde hizmetler esnasında, meydana gelebilecek (Sürücünün alkollü olduğu durumlar dışında.) park halinde araca çarpma veya sürtmeler, ikili kazalar, tek taraflı çarpma veya çarpılmalar nedeni ile üye aracına gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan Erenotomotiv.com.tr’ u, şoförlerini ve anlaşmaları servislerin şoförlerini sorumlu tutmayacağını, tüm onarım ve tamirat işlemlerinde aracının geçerli olan kasko sigortasını ve trafik sigortasını kullanacağını kabul ve taahhüt eder. 

22. Erenotomotiv.com.tr yerinde hizmetler dahil olmak üzere, sitesinde yayınlamış olduğu hizmet paketlerinin içinde yer alan her hangi bir hizmet veya hizmetleri dış kaynaklı bir firma veya personel kullanarak yerine getirebilir. 

23. Erenotomotiv.com.tr yönetimsel hizmetleri olan, takip, bildirim ve raporlama gereken tüm hizmetlerini dönemsel olarak sunar. Şöyle ki; Ocak ayında bandrol vergilerini, Şubat ayında trafik cezalarını, Mart ayında İspark cezalarını, Nisan ayında Ogs geçişlerini, Mayıs ayında ehliyet ceza puanlarını, Haziran ayında araç 2.el değerlemelerini, Temmuz ayında bandrol vergilerini, kontrol eder ve raporlar. Bu dönemsel takip gerektiren hizmetlerin sıralaması veya ay değişikliklerini Eren Otomotiv kendi iş planına göre ayarlama hakkına sahiptir. 

24. Eren Otomotiv, dönemsel takip ettiği raporlama ve yönetim hizmetleri arasında üyenin farklı bir nedenle cezai duruma maruz kalmasından dolayı maddi ve manevi sorumlu tutulamaz.

25. Üye hizmet alacağı tüm takip ve raporlama gereken ihtiyaçlarını üyelik sayfasındaki üye bilgileri kısmına eksiksiz girmek zorundadır. Üyenin yanlış giriş yaptığı bir bilginin raporlama ve takibinde yanlışlık olursa tüm sorumluluk üyeye aittir. 

26. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

27. Fesih; ERENOTOMOTIV.COM.TR dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu sözleşme ile birlikte web sayfasını kullanan ziyaretçiler web sayfasında ilan edilen “Gizlilik Bildirimi” ve “Yasal Uyarı” yazılarını okuduğunu kabul eder. 

İşbu Sözleşme KULLANICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.